Καΐτια για ενεργειακά κουφώματα

Εξωτερικά καΐτια

Εξωτερικά καΐτια
 • Εξωτερικό συνθετικό καΐτι Classic-line
 • Φάρδος 32 ή 45 mm

Εξωτερικά καΐτια

Εξωτερικά καΐτια
 • Εξωτερικό συνθετικό καΐτι Stil
 • Φάρδος 32 mm

Κολλητά καΐτια

Κολλητά καΐτια
 • Κολλητά συνθετικά καΐτια Classic-line
 • Φάρδος 26 mm

Κολλητά καΐτια

Κολλητά καΐτια
 • Κολλητά συνθετικά καΐτια στη μία πλευρά σε συνδυασμό με εσωτερικά καΐτια
 • Φάρδος 26 ή 45 mm

Εσωτερικά καΐτια

Εσωτερικά καΐτια
 • Εσωτερικά καΐτια
 • Φάρδος 18 ή 45 mm

Εσωτερικά καΐτια

Εσωτερικά καΐτια
 • Εσωτερικά καΐτια, μπρούτζινα
 • Επιπλέον χρώματα: γκρι, λευκό και πέρλα Φάρδος 9 mm