Πάνελ για ενεργειακά κουφώματα

Επίπεδα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Επίπεδα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRAL χρώματα και επιφάνειες.
 • Κατηγορία ασφαλείας P5A.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,2 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 0,7 W/m²K

Επίπεδα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Επίπεδα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατηγορία ασφαλείας P5A.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,2 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 0,7 W/m²K

Ηχομονωτικά πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Ηχομονωτικά πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατηγορία ασφαλείας Ρ2Α.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 30 mm - Rw 39 dB, Up 1,3 W/m²K
  - 40 mm - Rw 45 dB, Up 1,1 W/m²K

Πάνελ από σκληρό συνθετικό ενεργειακών κουφωμάτων

Πάνελ από σκληρό συνθετικό ενεργειακών κουφωμάτων
 • Εσωτερικά σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Εξωτερικά από σκληρό συνθετικό σε 9 διαφορετικές αποχρώσεις.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 30 mm - Up 1,2 W/m²K
  - 40 mm - Up 0,7 W/m²K

Διακοσμητικό πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Διακοσμητικό πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατασκευή σε Stil και Classic-line.
 • Κατηγορία ασφαλείας Ρ3Α.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,3 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 0,7 W/m²K

Διακοσμητικό πάνελ με καμπύλη άκρη ενεργειακών κουφωμάτων

Διακοσμητικό πάνελ με καμπύλη άκρη ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατασκευή σε Stil και Classic-line.
 • Κατηγορία ασφαλείας Ρ3Α.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,3 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 0,7 W/m²K

Ραμποτέ πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Ραμποτέ πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατασκευή σε οριζόντια και κάθετη διάταξη.
 • Κατηγορία ασφαλείας Ρ3Α.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,3 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 1,0 W/m²K

Ραμποτέ πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Ραμποτέ πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Κατασκευή σε οριζόντια και κάθετη διάταξη.
 • Κατηγορία ασφαλείας Ρ3Α.
 • Πάχη των πάνελς:
  - 24 mm - Up 1,3 W/m²K
  - 30 mm - Up 1,0 W/m²K
  - 40 mm - Up 1,0 W/m²K

Γυάλινα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων

Γυάλινα πάνελ ενεργειακών κουφωμάτων
 • Εσωτερικά σε όλα τα FINSTRALχρώματα και επιφάνειες.
 • Εξωτερικά θερμικά κατεργασμένο τζάμι σε 18 αποχρώσεις.
 • Μονωτικός πυρήνας για καλή τιμή θερμομόνωσης Up 1,2 W/m²K.
 • Πάχη των πάνελς 30 mm.