Ενεργειακά κουφώματα με πολυλειτουργικά τζάμια

Ενεργειακά κουφώματα με πολυλειτουργικά τζάμια

 

Ενεργειακά κουφώματα για περισσότερη άνεση, οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος

Για να ανταποκριθούν τα ενεργειακά κουφώματα κατά τον βέλτιστο τρόπο στις σχεδιαστικές απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση, ηλιακή προστασία, θερμική προστασία και ασφάλεια, μπορούν να τοποθετηθούν ειδικές θερμομονωτικές και αντιλιακές υαλώσεις.

Η FINSTRAL τοποθετεί στάνταρ σε όλες τις υαλώσεις το θερμομονωτικό αποστάτη υάλωσης.

Τύπος υάλωσης -
Κατασκευή υάλωσης
Ug Τιμή g Tv Rw FINSTRAL Symbol Warmedammung 40 FINSTRAL Symbol Sonnen- und Hitzeschutz 40 FINSTRAL Symbol Schalldammung 40 FINSTRAL Symbol Sicherheit 40 FINSTRAL Symbol Verletzungshemmung 40


FINSTRAL Plus Valor διπλή υάλωση

4:-16-4 1,1 62 80 32 **   *    
4:-20-4 1,1 62 80 32 **   *    
4:-20-6 1,1 59 79 36 **   **    
4:-18-8 1,1 58 79 37 **   **    
VSG P2A 8/9-18-:4 1,1 58 77 38 **   ** ** ***
VSG P4A 8/9-16-:4 1,1 58 77 38 **   ** *** ***
VSG 6/7-20-:4 1,1 58 78 36 **   ** * **
SI 8/9-16-:6 1,1 56 76 42 **   *** ** ***
VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI 1,1 55 75 45 **   *** ** ***


FINSTRAL S-Valor τριπλή υάλωση

4:-10-4-8-:4 0,9 51 72 32 ** * *    
4:-14-4-14-:4 0,6 50 72 32 *** * *    
4:-14-4-12-:6 0,7 49 71 36 *** * **    
VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 0,7 50 69 37 *** * ** ** ***
VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 0,6 50 69 37 *** * ** ** ***
VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG 0,7 45 67 38 *** ** ** ** ***


FINSTRAL S-Valor Clear τριπλή υάλωση

4:-14-4-14-:4 0,7 62 73 32 ***   *    
4:-12-4-14-:6 0,8 60 72 36 ***   **    
VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 0,7 62 71 37 ***   ** ** ***


FINSTRAL Solar διπλή υάλωση

4-16-:4 Multivalor Sun 1,1 43 71 32 ** ** *    
4-20-:6 Multivalor Sun 1,1 42 70 36 ** ** **    
VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun 1,1 41 68 38 ** ** ** ** ***
VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun 1,1 42 67 38 ** ** ** *** ***
4-20-:6 Platin Sun 1,1 29 47 36 ** *** **    
VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun 1,1 29 45 38 ** *** ** ** ***


FINSTRAL Solar τριπλή υάλωση

4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun 0,6 38 63 32 *** ** *    
6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun 0,6 37 60 34 *** ** *    
VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun 0,7 37 59 39 *** ** ** ** ***
VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun 0,8 35 58 38 *** ** ** ** ***


FINSTRAL κούφωμα με εσωτερικές περσίδες Twin-line

4:-18-6 - 6 μονό Uw 1,1 10-54 70 42 *** *** ***    
VSG P2A 8/9:-14-6 - 6 μονό Uw 1,1 10-53 69 46 ** *** *** ** ***


Περιγραφή

Τύπος υάλωσης -
Κατασκευή υάλωσης
Από μέσα προς τα έξω. Το πάχος είναι σε mm.
Ug Συντελεστής θερμοπερατότητας σε W/m²K κατά EN 673
Τιμή g Συνολική τιμή ενεργειακής διαπερατότητας σε % κατά EN 410
Tv Τιμή διαπερατότητας του φωτός σε % κατά EN 410
Rw Τιμή ηχομόνωσης σε dB κατά EN ISO 717-1
VSG Τζάμι ασφαλείας
FINSTRAL Symbol Warmedammung 40 Θερμομόνωση
FINSTRAL Symbol Sonnen- und Hitzeschutz 40 Ηλιοπροστασία
FINSTRAL Symbol Schalldammung 40 Ηχομόνωση
FINSTRAL Symbol Sicherheit 40 Προστασία από διάρρηξη
FINSTRAL Symbol Verletzungshemmung 40 Προστασία των ανθρώπων


Αξιολόγηση των επιδόσεων

*** Άριστη
** Πολύ καλή
* Καλή
Χωρίς αξιολόγηση Χωρίς επίδοση